Contrast Lettergrootte

Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Wat kunt u vooraf doen?

U komt na uw ziekenhuisopname of om een andere medische reden bij SZR voor revalidatie of herstelzorg. Wij willen u zo goed mogelijk voorbereiden op uw verblijf bij ons. Hier vindt u de belangrijkste informatie. Er zijn een aantal zaken die u moet regelen. Ook deze bespreken wij hier.