Contrast Lettergrootte

Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Vervoer naar SZR

U maakt met het ziekenhuis of uw huisarts afspraken over het vervoer. Uw familie kan u brengen of u komt met de taxi. De taxikosten moet u zelf betalen. Is een ambulance nodig voor het vervoer? Dan regelt het ziekenhuis of uw huisarts een ambulance.