Contrast Lettergrootte

Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Rondleiding op afdeling

Voordat u bij SZR komt voor revalidatie of herstelzorg is het mogelijk om een rondleiding te krijgen op de afdeling waar u verblijft en woonzorgcentrum Vrijthof. Deze rondleiding kunt u aanvragen bij het Zorg Adviespunt. Zij zijn te bereiken via 0800-0588 of via zorgadviespunt@szr.nl