Contrast Lettergrootte

Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Contactpersoon of vertegenwoordiger van cliënt

Als u bij ons komt revalideren dan vragen wij u om een eerste contactpersoon en vertegenwoordiger aan te wijzen. Deze rollen kunnen door dezelfde persoon worden vervuld, maar ook door verschillende personen.

Contactpersoon
Een contactpersoon is het eerste aanspreekpunt van de familie voor SZR. Bijvoorbeeld voor het regelen van praktische zaken of als er iets met u aan de hand is. De eerste contactpersoon informeert uw andere naasten. En hij is aanwezig bij overleggen en gesprekken. U beslist zelf wie uw eerste contactpersoon zal zijn en of deze persoon inzage mag hebben in uw zorgdossier. U kunt ook een tweede contactpersoon aanwijzen. Hiermee nemen wij alleen contact op als uw eerste contactpersoon niet bereikbaar is. De eerste contactpersoon is niet automatisch uw vertegenwoordiger.

Vertegenwoordiger
Als een cliënt niet meer in staat is om zelf beslissingen te nemen dan moet er een wettelijk vertegenwoordiger zijn. De wettelijk vertegenwoordiger is degene die namens de cliënt beslissingen kan nemen. In geval van nood is deze persoon ons aanspreekpunt.

Wie kunnen uw contactpersoon of vertegenwoordiger zijn?
Uw echtgenoot, levenspartner, een naast familielid, vrienden of kennissen kunnen uw eerste contactpersoon zijn. Uw echtgenoot, levenspartner, een naast familielid of een onafhankelijke curator of mentor kunnen uw vertegenwoordiger zijn.

Verandert uw contactpersoon of vertegenwoordiger? Geef dit dan door aan uw contactpersoon van uw afdeling.