Contrast Lettergrootte

Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Zorg in de laatste levensfase

Binnen SZR besteden wij aandacht aan vragen en wensen die spelen in de laatste levensfase. Omdat het voor u prettig is om te weten dat wij zoveel mogelijk handelen in overeenstemming met uw wensen, is goede communicatie van groot belang. Ook bij vragen en onzekerheden kan een goed gesprek duidelijkheid geven. Tijdens diverse overlegmomenten zal dit onderwerp worden besproken. U kunt echter ook zelf een gesprek aanvragen. Afspraken worden schriftelijk vastgelegd in uw dossier. In deze folder leest u meer over zorg in de laatste levensfase.

Na overlijden
Noodzakelijke laatste zorg
Als uw naaste overlijdt bij SZR dan geven de zorgmedewerkers noodzakelijke laatste zorg aan de overledene. Dit zijn handelingen zoals het verwijderen van een infuus, katheter en stoma. SZR betaalt de kosten van deze noodzakelijke handelingen.

Wenselijke laatste zorg
Nadat de noodzakelijke laatste zorg is gegeven, kan de overledene verder worden verzorgd. Denk hierbij aan wassen, kleden en haarverzorging. Dit is de wenselijke laatste zorg. Deze zorg kan gegeven worden door de uitvaartondernemer of door SZR. Als de zorgmedewerkers van SZR hier ruimte voor hebben, dan geeft SZR de wenselijke laatste zorg en/of begeleidt SZR de nabestaanden hierbij. Dit omdat wij het belangrijk vinden dat we de overledene op een respectvolle manier de wenselijke laatste kunnen geven. Het geven van de wenselijke laatste zorg kost € 101,50 (tarief 2024). De nabestaanden betalen zelf de kosten voor de wenselijke zorg. Zij moeten zelf bij de uitvaartverzekeraar navragen of deze kosten worden vergoed.

Uitvaart
De geestelijk verzorger van SZR kan de uitvaart van de overledene verzorgen. Het tarief voor het leiden van een volledige afscheidsdienst is € 485,00. Voor alleen een toespraak betaalt u € 242,00. (Tarief 2024)