Contrast Lettergrootte

Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Zorgdossier

U bespreekt samen met uw contactverzorgende welke zorg u nodig hebt en maakt daarover met elkaar afspraken. Daarbij kijken we ook naar wat u zelf nog kunt. Afspraken over uw wensen en zorgbehoefte leggen we vast in uw zorgdossier. Twee keer per jaar stemmen we op een vast moment met u en uw naaste de geboden zorg en uw wensen op elkaar af, wij noemen dit een cliëntbespreking.