Contrast Lettergrootte

Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Wet Zorg en Dwang

De Wet zorg en dwang gaat over onvrijwillige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening zoals dementie. Het uitgangspunt van de wet is, dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast. Tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of de omgeving. Soms kunnen mensen met dementie of een verstandelijke beperking niet goed (meer) zelf inschatten wat goed voor hen is. De Wet zorg en dwang voorziet dan in een aantal mogelijkheden om toch zorg te bieden die noodzakelijk is.

Zorgverantwoordelijken SZR
SZR heeft voor iedere cliënt, waarbij mogelijk sprake is van onvrijwillige zorg, een zorgverantwoordelijke. Zijn taak is het opstellen, vaststellen, uitvoeren, evalueren en zo nodig periodiek aanpassen van het onderdeel onvrijwillige zorg in het zorgplan. De zorgverantwoordelijke overlegt hierover met de cliënt en zijn vertegenwoordiger. De medewerkers van de afdeling en de medewerkers van het Zorg Adviespunt kunnen u vertellen wie de zorgverantwoordelijke is van de locatie waar u of uw naaste woont.

Cliëntvertrouwenspersoon
Een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon kan u of uw vertegenwoordiger helpen bij vragen over onvrijwillige zorg. Bij deze cliëntvertrouwenspersonen kunt u terecht met uw vragen:
Tessa Verlaan
Lisanne Reijnen

Meer weten?
Steffie legt de Wet zorg en dwang in begrijpelijke taal uit 
Folder met informatie voor mensen met een psychogeriatrische aandoening zoals dementie
Folder met informatie voor familie
Folder met informatie voor vertegenwoordigers