Wij maken op deze website gebruik van cookies.

Deze melding verbergen

Informatie Corona

Donderdag 12 maart

Wij houden u via dit liveblog op de hoogte van de ontwikkelingen rond het coronavirus en de maatregelen bij SZR. SZR wil cliënten en medewerkers zo goed mogelijk beschermen tegen besmetting met het virus. We volgen daarbij de richtlijnen van het RIVM. Lees meer

Update corona 8 april 2020
Situatie locaties SZR
SZR houdt dagelijks de landelijke ontwikkelingen in de gaten én de situatie op de locaties van SZR. Op dit moment hebben we op de locaties Ravestein, Lingehof en Vrijthof enkele bewoners die coronapositief zijn. Daarnaast zijn er enkele vermoedens van besmettingen binnen verschillende locaties. 

Update corona 1 april 2020
Kabinet verlengt maatregelen tegen corona
Alle maatregelen die t/m 6 april gelden om de verspreiding van het coronavirus te beperken blijven van kracht, in ieder geval tot en met 28 april 2020. Dit betekent dat onze locaties tot die tijd gesloten blijven voor bezoek. Ook onze dagvoorzieningen blijven gesloten, evenals de restaurants op onze locaties. 

Onderhouden contacten
Wij zien allerlei initiatieven en mooie manieren waarop contacten worden onderhouden, zoals beeldbellen, telefonisch en appcontact, brieven, tekeningen en cadeautjes. We kijken ook nog naar andere mogelijkheden om op een eenvoudige en veilige manier filmpjes, videoboodschappen en foto’s te delen. 

Situatie locaties SZR
SZR houdt dagelijks de landelijke ontwikkelingen in de gaten én de situatie op de locaties van SZR. Op dit moment hebben we op de locaties Ravestein en Lingehof enkele bewoners die coronapositief zijn. Daarnaast zijn er enkele vermoedens van besmettingen binnen verschillende locaties. 

Procedure bij mogelijke besmettingen
Wanneer een cliënt een griepachtig beeld heeft, worden in afstemming met de specialist ouderengeneeskunde of de huisarts maatregelen genomen. Wij volgen daarbij de adviezen van de GGD en het RIVM. Mocht een cliënt griepachtige verschijnselen hebben die horen bij corona, dan wordt de familie altijd op de hoogte gesteld. Ook als wij overgaan tot het afnemen van een coronatest. Als er andere cliënten op de afdeling van uw familielid besmet zijn met corona, dan wordt de familie daarover direct ingelicht. 

Update corona 20 maart 2020
Alternatieve manieren van contact
Familie en vrienden kunnen natuurlijk altijd telefonisch contact onderhouden met hun dierbaren. Daarnaast werken wij hard om alternatieve en creatieve manieren van contact mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door de inzet van tablets waarmee cliënten met familie, vrienden en kennissen kunnen beeldbellen. 

Informatie voor bezoekers
Op donderdagavond 19 maart heeft het kabinet besloten dat bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen geen bezoek meer mogen ontvangen. Het kabinet heeft deze maatregel genomen om cliënten en medewerkers beter te beschermen tegen het coronavirus. Uiteraard geeft SZR, met pijn in het hart, gehoor aan deze verscherpte maatregel van het kabinet.  

Wat betekent dit?
Dit betekent dat vanaf heden tot nader bericht geen bezoek mogelijk is. En dat alleen cliënten en medewerkers toegang hebben tot onze locaties. Op het Hospice en bij een terminale zorgsituatie is bezoek beperkt mogelijk.  
Wij beseffen dat deze maatregel zeer ingrijpend is. Onze medewerkers doen er alles aan om uw dierbare zo goed mogelijk te ondersteunen. Wij onderzoeken op dit moment of wij alternatieven kunnen aanbieden om het contact tussen cliënten en hun naaste omgeving in stand te houden. 

Familie van bewoners wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de consequenties van deze verscherpte maatregel. 

Activiteiten en uitjes
Alle activiteiten in de gemeenschappelijke ruimten gaan niet door. Activiteiten op de afdelingen gaan wel door. 

Restaurants gesloten
De restaurants in de woonzorglocaties van SZR zijn gesloten. 

Locaties dagvoorzieningen gesloten
SZR heeft met ingang van 17 maart besloten alle dagvoorzieningen te sluiten, in ieder geval tot en met 31 maart 2020. 


Meer informatie?
Op de website van het RIVM kunt u terecht voor de meest actuele informatie.

Extra aandacht voor beweging

Dinsdag 14 januari

Bewegen is goed voor iedereen, zeker ook voor ouderen die in een zorginstelling van SZR wonen. Meer bewegen levert een betere gezondheid, meer zelfredzaamheid en een hogere kwaliteit van leven op. Lees meer

Bewegingsagoog bij SZR
Sinds kort heeft SZR een bewegingsagoog in dienst, Arnoud Edelman Bos. Hij gaat samen met medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers cliënten stimuleren meer te bewegen. Meer bewegen doen we met zijn allen. Arnoud: “Mijn doel is dat bewegen vanzelfsprekend is in de zorgverlening. Maar ook dat we kunnen zien dat de cliënten er plezier aan beleven, ze zich prettig voelen en de kwaliteit van hun leven verbetert.”

Bewegen is meer dan sport en spel
“Bewegen hoeft niet iets groots te zijn. Meer bewegen kan al in de dagelijkse handelingen. Denk aan het dekken van de tafel, het zelf voortbewegen van de rolstoel of zelf wassen en aankleden. Ook bieden we extra sport- en spelactiviteiten aan. Hiermee stimuleren we op een leuke en speelse manier het bewegen. We hebben bijvoorbeeld een fietslabyrint. Daarmee kunnen cliënten binnenshuis mooie fietstochten maken in hun favoriete omgeving. Heerlijk buiten fietsen kan ook met onze duofietsen en rolstoelfietsen. Kortom, er zijn genoeg mogelijkheden voor plezierig en gezond bewegen.”


Wilt u meer informatie over bewegen bij SZR? Neem dan contact op met ons Behandelcentrum via 0344-671650.

Extra beweging bij SZR

Tijdschriftenpakketten voor bewoners Vrijthof

Vrijdag 13 december

Op 11 december ontvingen de bewoners van de woonzorgcentra Vrijthof, Walstede en Westerhof prachtige tijdschriftenpakketten voor de huiskamers. Vrijwilligers van de gezamenlijke kerken in Tiel overhandigden het eerste pakket aan de heer De Leeuw, bewoner van Vrijthof.  

Vanuit de kerstgedachte ‘zorgen voor de medemens’, schenken de kerken van Tiel en omstreken ieder jaar een attentie aan de bewoners van Vrijthof, Walstede en Westerhof. Dit jaar is dat een mooie doos met diverse tijdschriften. Van kerkbladen tot vrouwenbladen en voetbalbladen. Zo is er voor elk wat wils. Bewoners zijn blij met deze attentie, want het geeft herkenning en stof voor gesprek.

Met dank aan de gezamenlijke kerken van Tiel en omstreken.

Stel een vraag

Zorg Adviespunt

Bij het Zorg Adviespunt van SZR kunt u terecht met vragen op het gebied van zorg en behandeling.   Er werken deskundige cliëntadviseurs, die uit het brede pakket aan producten dat SZR biedt, een passend aanbod kunnen doen. Zij kunnen u snel van de juiste informatie, advies en ondersteuning voorzien en zonodig ondersteunen bij de aanvraag van een indicatie.

Samen met u zoeken zij naar de beste oplossing. Zij geven advies op maat en brengen daarvoor, mocht dat nodig zijn, ook graag een bezoek bij u thuis.

Het is voor mij belangrijk dat cliënten de juiste zorg op de juiste plaats ontvangen en dat cliënten tevreden terugkijken op de tijd dat ze zorg hebben ontvangen van SZR.

Saskia Beck Manager Zorg Adviespunt