Wij maken op deze website gebruik van cookies.

Deze melding verbergen

Bewoners verhuizen naar Lingehof Beesd

Woensdag 9 januari

Vorige week moesten wij de verhuizing van cliënten naar het woonzorgcentrum Lingehof in Beesd uitstellen in verband met een bacterie die in het waterleidingnet van Lingehof gevonden was. Wij ontvingen gisteren het bericht dat het water schoon is. Maandag 21 januari, dinsdag 22 januari en woensdag 23 januari gaan de bewoners verhuizen.
Lees meer

Hoe is de kwaliteit van het water?
De afgelopen dagen hebben wij veel gedaan om de kwaliteit van het water te verbeteren. Uit de laatste testen blijkt dat de bacterie niet meer gevonden is in het water.

 

 

Start nieuwbouw Revalidatie Tiel

Woensdag 19 december

In de week van 7 januari 2019 start op het terrein van woonzorgcentrum Vrijthof de bouw van een nieuw gebouw voor  "Revalidatie Tiel". In dit gebouw komen appartementen voor cliënten die gedurende een aantal weken bij SZR revalideren. Met dit gebouw willen we een aantrekkelijke en actieve omgeving bieden om te revalideren. Architect Grünstra en aannemer Van Leeuwen zijn verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van het prachtige ovaalvormige gebouw.

Lees meer

 

De aannemer start in de week van 7 januari met de inrichting van de bouwplaats. Voor de nieuwbouw moeten heipalen in de grond worden geslagen. Dit gebeurt in de week van 18 februari en duurt ongeveer 1 week.
Helaas kunnen we overlast rondom Vrijthof vanwege de bouwwerkzaamheden en het vrachtverkeer niet voorkomen. De aannemer doet er alles aan om deze overlast zoveel mogelijk te beperken.

Wanneer is de nieuwbouw klaar?
De planning is dat de nieuwbouw in de loop van 2020 gereed is.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de bouw of heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met aannemer P. van Leeuwen, telefoon 0183 352332.

 

Persoonlijke aandacht van de woonassistent

Woensdag 19 december

Persoonlijke aandacht speelt een belangrijke rol bij het kwaliteit van leven van cliënten bij SZR. Het ministerie van VWS wil hier een extra impuls aangeven. En stelt extra middelen beschikbaar. SZR wil een deel van deze middelen gebruiken voor het uitbreiden van de zorgteams met een woonassistent. In december 2018 starten wij met de werving hiervan. Hier leest u meer over de extra gelden. En hoe SZR samen met cliënten en zorgmedewerkers hiervoor plannen maakte.

Lees meer

Het ministerie van VWS wil een extra impuls geven aan de kwaliteit in de verpleeghuiszorg. Zodat er voldoende tijd, aandacht en goede zorg is voor alle bewoners. Dit doet zij met het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het programma “Thuis in het Verpleeghuis”. Zij stelt in de jaren 2019 -2021 hier extra geld voor beschikbaar. Met dit geld mogen zorgaanbieders extra zorgpersoneel inzetten. Niet alle zorgaanbieders mogen gebruik maken van de extra middelen. Alleen degene die een kwaliteitsplan met meerjarenbegroting indienen. 

Samen met cliënten plannen maken
Bij SZR maakten de cliënten samen met de zorgmedewerkers plannen voor de extra middelen. Cliënten en zorgmedewerkers waren het snel eens: als het gaat om de kwaliteit van leven, speelt persoonlijke aandacht een belangrijke rol. Het plan ontstond om aan alle zorgteams een nieuwe functie toe te voegen: de woonassistent. De woonassistent geeft de cliënt persoonlijke aandacht die aansluit bij zijn of haar behoefte. De woonassistent verricht geen zorgtaken. Het plan dat SZR indiende is goedgekeurd. We starten nu  met het werven van ongeveer 35 fte woonassistenten. Dit doen we intern en extern.

Antwoord op krapte op de arbeidsmarkt
Om in te kunnen blijven spelen op veranderingen in de (arbeids-)markt is het belangrijk een wendbare personeelssamenstelling te hebben. De invulling van de functie is daarom altijd tijdelijk, maximaal twee jaar. De tijdelijke functie van woonassistent kan dienen als bijbaan maar ook als oriëntatie op of opstap naar een structurele functie in de zorg. De woonassistenten kunnen - als zij dat wensen - hiertoe een intern opleidingstraject volgen. Hiermee draagt SZR actief bij aan het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt in de sector zorg en welzijn. 

Stel een vraag

Zorg Adviespunt

Bij het Zorg Adviespunt van SZR kunt u terecht met vragen op het gebied van zorg en behandeling.   Er werken deskundige cliëntadviseurs, die uit het brede pakket aan producten dat SZR biedt, een passend aanbod kunnen doen. Zij kunnen u snel van de juiste informatie, advies en ondersteuning voorzien en zonodig ondersteunen bij de aanvraag van een indicatie.

Samen met u zoeken zij naar de beste oplossing. Zij geven advies op maat en brengen daarvoor, mocht dat nodig zijn, ook graag een bezoek bij u thuis.

Direct contact


(alle velden met een * zijn verplicht)
Het is voor mij belangrijk dat cliënten de juiste zorg op de juiste plaats ontvangen en dat cliënten tevreden terugkijken op de tijd dat ze zorg hebben ontvangen van SZR.

Saskia Beck Manager Zorg Adviespunt