Wij maken op deze website gebruik van cookies.

Deze melding verbergen

Zorg Thuis werkt samen voor betere zorg

Vrijdag 7 augustus

De medewerkers van Zorg Thuis van SZR zijn samen met huisartsen, praktijkondersteuners, apothekers en welzijnswerkers gestart met OZOverbindzorg in Tiel, Geldermalsen en Beesd. Zo krijgen zij de cliënt én zijn netwerk nog beter in beeld. Lees meer

Wat is OZOverbindzorg?
OZOverbindzorg is een online communicatieplatform, dat zorgt voor een betere afstemming en samenwerking tussen professionals en cliënt. En dat leidt weer tot betere zorg. Via OZOverbindzorg houden de verschillende partijen elkaar op de hoogte. Zo weet iedereen op elk moment wat is afgesproken rond de zorg van een kwetsbare thuiswonende oudere.

Een netwerk van zorgverleners
OZOverbindzorg vormt een netwerk van zorgverleners rondom de cliënt. Binnen dat netwerk kan iedereen vragen stellen, antwoord geven en signalen afgeven. De zorg, het welzijn en alle betrokken partijen zijn hierdoor overzichtelijk in beeld. Iedereen weet wat de status is rondom de zorg en weet wat de volgende stap zou moeten zijn. Deze vorm van samenwerken geeft rust en geeft de cliënt de regie over zijn/haar eigen leven.

Een mantelzorger vertelt: “Ik ben soms best onzeker over de zorg die ik moet leveren. Via OZOverbindzorg kan ik makkelijk een vraag stellen en krijg ik snel een antwoord terug. Dit ervaar ik als zeer prettig en het geeft mij rust”. Ook de medewerkers van Zorg Thuis zijn enthousiast, omdat zij de cliënt èn zijn netwerk beter in beeld krijgen.

Voor wie is OZOverbindzorg?
OZOverbindzorg is er voor alle betrokkenen bij de zorg. De cliënt, jong en oud, staat centraal, maar ook mantelzorgers, familie en vrienden, (zorg)professionals en de gemeente kunnen gebruik maken van dit communicatieplatform. Door alle partijen met elkaar te verbinden wordt de samenwerking verbeterd. En dat zorgt voor een betere zorg.

Nieuw revalidatiegebouw voor SZR

Vrijdag 10 juli

Op 6 en 7 juli nam SZR het nieuwe revalidatiegebouw 'Markant' in gebruik. Cliënten verhuisden vanuit woonzorgcentrum Vrijthof naar Markant. Via een vrolijk versierde entree werden ze welkom geheten. Lees meer

Het waren twee drukke dagen, maar door de goede voorbereiding verliep de verhuizing soepel. SZR is trots op het prachtige nieuwe gebouw, dat een aantrekkelijke en actieve omgeving is om te revalideren.  

Blij met de nieuwe omgeving 
Cliënten en medewerkers zijn blij met de nieuwe omgeving“Het is nog wennen, maar het is mooi hier. Ruime appartementen met televisie, koelkast en eigen badkamer. Ik heb goed geslapen de eerste nacht, was de reactie van een cliënt. 

Helemaal ingericht voor revalidatiecliënten 
Markant is helemaal ingericht voor revalidatiecliënten, die hier meestal enkele dagen of weken verblijven. De zorg- en behandelmedewerkers zijn speciaal opgeleid om cliënten te stimuleren en te ondersteunen tijdens de revalidatieperiode. De nadruk ligt op het behouden en verbeteren van de kwaliteit van levenAlles is gericht op een zo spoedig mogelijke terugkeer naar de eigen woonomgeving. 

Over Markant 
Markant staat naast woonzorgcentrum Vrijthof in Tiel, heeft 51 zorgappartementen en heeft de nieuwste technieken op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en comfort. De eenpersoons appartementen zijn verdeeld over drie etages. Alle revalidatie-afdelingen van SZR zitten nu bij elkaar in één gebouw.  

Gebouw Markant

Informatie Corona

Donderdag 12 maart

Wij houden u via dit liveblog op de hoogte van de ontwikkelingen rond het coronavirus en de maatregelen bij SZR. SZR wil cliënten en medewerkers zo goed mogelijk beschermen tegen besmetting met het virus. We volgen daarbij de richtlijnen van het RIVM. Lees meer

Update 7 juli 2020
Sinds enkele weken zijn wij stap voor stap de bezoekregeling op onze locaties aan het verruimen. Dit gaat zo goed, dat we nu verdere stappen zetten. Alle locaties van SZR zijn weer geopend voor bezoek. Dit vinden wij best spannend, want het coronavirus is niet weg uit Nederland. Daarom gelden binnen en buiten onze locaties de algemene corona maatregelen. Denk aan het houden van 1,5 meter afstand, de algemene hygiënemaatregelen en thuis blijven als u klachten heeft. Vanuit de locaties heeft familie bericht ontvangen hoe de locatie omgaat met de 1,5 meter afstand. Bijvoorbeeld door het maken van afspraken over het aantal bezoekers dat tegelijkertijd aanwezig mag zijn tijdens bezoekmomenten. 

Wandelen, winkelen of familiebezoek
Als cliënten zelfstandig willen wandelen, dan kan dat zo vaak als zij willen. Samen wandelen met bezoekers mag natuurlijk ook. Het is wel belangrijk dat zij zich aan de algemene richtlijnen van het RIVM houden.
Cliënten kunnen ook weer winkelen of op bezoek bij familie/vrienden. Ook hierbij gelden de algemene richtlijnen van het RIVM. Rijdt de cliënt met anderen mee in een auto? Dan adviseren wij om niet-medische mondkapjes te dragen. 

Tot slot
Wij zijn blij met deze versoepeling en het weer openstellen van de locaties. We gaan uit van uw medewerking bij het naleven van de regels. Zodat het veilig blijft en we de coronabesmettingen buiten de deur houden. 


Update 12 juni 2020
SZR verruimt bezoekregeling
Op de locaties Walstede, Westerhof en Vrijhof is vanaf deze week weer beperkt bezoek mogelijk. De locaties Ravestein en Lingehof volgen op 15 juni. Het is fijn om weer bezoekers te mogen verwelkomen. We zien blije cliënten, blije bezoekers en blije medewerkers!

In deze eerste fase is één vaste bezoeker per cliënt welkom. Als deze fase goed verloopt, dan hopen we binnenkort meer bezoekers te kunnen ontvangen.


Update 4 juni 2020
Bezoekregeling
Op 3 juni is tijdens de persconferentie bekend gemaakt dat vanaf 15 juni bewoners van verpleeghuizen die coronavrij zijn, weer meer dan één bezoeker mogen ontvangen. Deze verruiming van de bezoekregeling is met een maand vervroegd. Dat is goed nieuws. 
SZR start binnenkort met de eerste fase van de bezoekregeling. De opdracht van de overheid is namelijk dat de bezoekregeling gefaseerd wordt versoepeld. In deze eerste fase is één vaste bezoeker per bewoner welkom. Deze fase duurt minstens twee weken. Gaat het goed, dan gaat een volgende fase in. De locaties Walstede en Westerhof starten met de eerste fase van de bezoekregeling op 9 juni a.s. De overige locaties volgen kort daarna, in ieder geval voor 15 juni. Vanuit de locaties ontvangt familie meer informatie over de bezoekregeling.  

Situatie locaties
Er zijn geen nieuwe besmettingen meer vastgesteld. Wel is er nog een enkele verdenking op verschillende locaties.

Update 29 mei 2020
Situatie locaties SZR
Gelukkig zijn er geen nieuwe besmettingen bij cliënten vastgesteld. Het blijft spannend, want het virus is onvoorspelbaar.


Update 20 mei 2020

Wij werken aan een bezoekregeling
Op 19 mei heeft premier Rutte tijdens de persconferentie bekend gemaakt dat de bezoekregeling voor verpleeghuizen vanaf 25 mei uitgebreid mag worden naar meer locaties. Ook verwacht hij dat vanaf 15 juni de bezoekregeling landelijk kan worden toegepast. Dat is goed nieuws. De komende tijd mogen we – heel voorzichtig – weer bezoek ontvangen. We zijn blij dat we deze stap kunnen zetten.

SZR maakt plannen voor alle locaties
De bezoekregeling moet voldoen aan allerlei voorwaarden die vanuit de overheid worden opgelegd. SZR moet voor elke locatie een plan maken. Een van de voorwaarden van het plan is dat het aan allerlei veiligheidseisen moet voldoen.

Wat weten we nu over de bezoekregeling?
Zoals we het nu kunnen overzien moet de bezoekregeling onder andere aan de volgende landelijke voorwaarden voldoen:

-  De bezoeker heeft geen verschijnselen van Covid-19. Dit wordt bij de entree gevraagd.
-  De bezoeker houdt 1,5 m afstand van iedereen. Er kan dus geen fysiek contact plaatsvinden tussen bezoeker en cliënt.
- Er worden afspraken gemaakt over bezoektijden en bezoekduur.
- Bezoek moet bestaan uit één vast persoon.

Als er besmettingen met Covid-19 zijn binnen een locatie, dan wordt de bezoekregeling tijdelijk stopgezet of aangepast. Per situatie zal bekeken worden wat de mogelijkheden zijn.

Hoe houden we familie op de hoogte?
We verwachten dat de plannen van de locaties voor een bezoekregeling in de komende
 twee à drie weken gereed zijn. Vanuit de locaties ontvangt familie meer informatie over deze bezoekregeling.  

We vinden het fijn dat we weer bezoek mogen verwelkomen, al is het nog beperkt. De corona maatregelen lijken te werken. Ook bij SZR is het de laatste weken rustiger geworden. We zijn er nog niet, want het virus blijft onvoorspelbaar. Deze wijziging in de bezoekregeling is voor SZR in ieder geval een belangrijke stap.  


Situatie locaties SZR
Na twee weken zonder besmettingen is er helaas een nieuwe besmetting vastgesteld bij een cliënt in locatie Lingehof. Dit is een echte tegenvaller voor de medewerkers, bewoners en hun naasten. Het is niet duidelijk hoe de nieuwe besmetting heeft kunnen ontstaan. Daarom doen wij een bron- en contactonderzoek. Afhankelijk van de uitkomst nemen we vervolgstappen.  

Update 11 mei 2020

Eerste stap versoepeling bezoekregels
Tijdens de persconferentie van 6 mei heeft het kabinet aangekondigd dat er vanaf 11 mei op zeer kleine schaal geëxperimenteerd wordt met het versoepelen van het bezoekverbod in verpleeghuizen. In 25 verpleeghuizen, door de overheid uitgezocht, wordt onderzoek gedaan naar een stapsgewijze, goed controleerbare versoepeling van de bezoekregeling. Iedere fase wordt gemonitord. In onze regio is dat niet een locatie van SZR. Als de evaluatie positief is, dan gaat de tweede fase starten. In deze fase gaan meer locaties testen met een versoepeld bezoekbeleid.

Nog even geen bezoek
Uiteraard willen wij graag zo snel mogelijk familie, mantelzorgers en vrijwilligers kunnen verwelkomen op onze locaties, als dit voldoende veilig en verantwoord kan gebeuren. Daarom blijven onze locaties nog even gesloten voor bezoek. Wij blijven de ontwikkelingen volgen en houden u op de hoogte. 

Situatie locaties SZR
Vanaf 28 april zijn er geen nieuwe besmettingen vastgesteld bij cliënten in onze locaties. Hier zijn we heel blij mee.
Een afdeling wordt twee weken nadat alle cliënten klachtenvrij zijn, coronavrij verklaard. De locaties Ravestein en Lingehof zijn nog niet coronavrij verklaard. Daarnaast is er nog een enkel vermoeden van besmetting binnen twee locaties.
Sinds twee weken is er geen beperking meer op het testen van cliënten. Dit betekent dat we veel sneller testen, ook bij het geringste vermoeden van corona. Zo kunnen we nog adequater reageren. 

Aanpassing dagen beschikbaarheid SZR luisterlijn
SZR is half april gestart met de SZR luisterlijn voor mantelzorgers en naasten. De luisterlijn was 7 dagen per week bereikbaar. Dit is gewijzigd. De luisterlijn is vanaf heden 5 dagen per week (maandag t/m vrijdag) bereikbaar van 14.00 tot 17.00 uur. U kunt bellen met de luisterlijn als u behoefte heeft aan een luisterend oor, uw hart wilt luchten of uw zorgen wilt delen die te maken hebben met uw naaste die bij ons woont. Het telefoonnummer is 085 – 4000 501. Deskundige medewerkers van SZR zitten voor u klaar.

Update 4 mei 2020

Bij alle SZR locaties verschijnen 'praathuizen': tenten, bouwketen of andere ruimten waar bewoners en familie elkaar veilig gescheiden en buiten het huis kunnen ontmoeten. Hartverwarmend. Soms geregeld door een aannemer; soms door de gemeenten; soms door onszelf. De eerste ervaringen leveren mooie ontmoetingen op voor bewoners en familie.

Update corona 23 april 2020

Het kabinet heeft op 21 april besloten dat de bezoekregeling voor verpleeghuizen nog niet aangepast wordt. Het kabinet vindt dat meer kennis en inzicht nodig is, voordat hier besluiten over worden genomen. Bezoek is dan ook helaas nog niet toegestaan om kwetsbare cliënten zo goed mogelijk te beschermen. Ook de dagvoorzieningen blijven gesloten.

SZR zoekt op dit moment naar mogelijkheden en wensen om face-to-face contact tussen cliënt en familie mogelijk te maken, waarbij de overheidsmaatregelen niet worden overtreden. 

Update corona 16 april 2020
Situatie locaties SZR
SZR houdt dagelijks de landelijke ontwikkelingen in de gaten én de situatie op de locaties van SZR. Op dit moment hebben we op de locaties Ravestein, Lingehof en Vrijthof verschillende bewoners die coronapositief zijn. Daarnaast zijn er vermoedens van besmettingen binnen verschillende locaties. 

Mocht uw familielid griepachtige verschijnselen hebben die horen bij corona, dan wordt u altijd op de hoogte gesteld. Ook als wij overgaan tot het afnemen van een coronatest. Als er andere cliënten op de afdeling van uw familielid besmet zijn met corona, dan wordt u daarover direct ingelicht.

Luisterlijnen
- SZR Luisterlijn: SZR wil in deze moeilijke en onzekere tijden mantelzorgers en naasten ruimte en erkenning bieden aan hun zorgen en verdriet. Daarom zijn wij gestart met de SZR luisterlijn voor mantelzorgers en naasten. U kunt bellen met de luisterlijn als u behoefte heeft aan een luisterend oor, uw hart wilt luchten of uw zorgen wilt delen die te maken hebben met uw naaste die bij ons woont. De luisterlijn is 5 dagen per week (maandag t/m vrijdag) van 14.00-17.00 uur bereikbaar op nummer 085 – 4000 501. Deskundige medewerkers van SZR zitten voor u klaar.
- De Luisterlijn: Soms is het fijn om met iemand te praten. Om je verhaal kwijt te kunnen, samen oplossingen voor een probleem te bedenken of alleen maar vanwege het contact. Een goed gesprek lucht enorm op. Ieder mens heeft dit weleens nodig. De luisterlijn is dag en nacht bereikbaar op 0900-0767.

Update corona 8 april 2020

Situatie locaties SZR
SZR houdt dagelijks de landelijke ontwikkelingen in de gaten én de situatie op de locaties van SZR. Op dit moment hebben we op de locaties Ravestein, Lingehof en Vrijthof enkele bewoners die coronapositief zijn. Daarnaast zijn er enkele vermoedens van besmettingen binnen verschillende locaties. 

Update corona 1 april 2020
Kabinet verlengt maatregelen tegen corona
Alle maatregelen die t/m 6 april gelden om de verspreiding van het coronavirus te beperken blijven van kracht, in ieder geval tot en met 28 april 2020. Dit betekent dat onze locaties tot die tijd gesloten blijven voor bezoek. Ook onze dagvoorzieningen blijven gesloten, evenals de restaurants op onze locaties. 

Onderhouden contacten
Wij zien allerlei initiatieven en mooie manieren waarop contacten worden onderhouden, zoals beeldbellen, telefonisch en appcontact, brieven, tekeningen en cadeautjes. We kijken ook nog naar andere mogelijkheden om op een eenvoudige en veilige manier filmpjes, videoboodschappen en foto’s te delen. 

Situatie locaties SZR
SZR houdt dagelijks de landelijke ontwikkelingen in de gaten én de situatie op de locaties van SZR. Op dit moment hebben we op de locaties Ravestein en Lingehof enkele bewoners die coronapositief zijn. Daarnaast zijn er enkele vermoedens van besmettingen binnen verschillende locaties. 

Procedure bij mogelijke besmettingen
Wanneer een cliënt een griepachtig beeld heeft, worden in afstemming met de specialist ouderengeneeskunde of de huisarts maatregelen genomen. Wij volgen daarbij de adviezen van de GGD en het RIVM. Mocht een cliënt griepachtige verschijnselen hebben die horen bij corona, dan wordt de familie altijd op de hoogte gesteld. Ook als wij overgaan tot het afnemen van een coronatest. Als er andere cliënten op de afdeling van uw familielid besmet zijn met corona, dan wordt de familie daarover direct ingelicht. 

Update corona 20 maart 2020
Alternatieve manieren van contact
Familie en vrienden kunnen natuurlijk altijd telefonisch contact onderhouden met hun dierbaren. Daarnaast werken wij hard om alternatieve en creatieve manieren van contact mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door de inzet van tablets waarmee cliënten met familie, vrienden en kennissen kunnen beeldbellen. 

Informatie voor bezoekers
Op donderdagavond 19 maart heeft het kabinet besloten dat bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen geen bezoek meer mogen ontvangen. Het kabinet heeft deze maatregel genomen om cliënten en medewerkers beter te beschermen tegen het coronavirus. Uiteraard geeft SZR, met pijn in het hart, gehoor aan deze verscherpte maatregel van het kabinet.  

Wat betekent dit?
Dit betekent dat vanaf heden tot nader bericht geen bezoek mogelijk is. En dat alleen cliënten en medewerkers toegang hebben tot onze locaties. Op het Hospice en bij een terminale zorgsituatie is bezoek beperkt mogelijk.  
Wij beseffen dat deze maatregel zeer ingrijpend is. Onze medewerkers doen er alles aan om uw dierbare zo goed mogelijk te ondersteunen. Wij onderzoeken op dit moment of wij alternatieven kunnen aanbieden om het contact tussen cliënten en hun naaste omgeving in stand te houden. 

Familie van bewoners wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de consequenties van deze verscherpte maatregel. 

Activiteiten en uitjes
Alle activiteiten in de gemeenschappelijke ruimten gaan niet door. Activiteiten op de afdelingen gaan wel door. 

Restaurants gesloten
De restaurants in de woonzorglocaties van SZR zijn gesloten. 

Locaties dagvoorzieningen gesloten
SZR heeft met ingang van 17 maart besloten alle dagvoorzieningen te sluiten, in ieder geval tot en met 31 maart 2020. 


Meer informatie?
Op de website van het RIVM kunt u terecht voor de meest actuele informatie.

Stel een vraag

Zorg Adviespunt

Bij het Zorg Adviespunt van SZR kunt u terecht met vragen op het gebied van zorg en behandeling.   Er werken deskundige cliëntadviseurs, die uit het brede pakket aan producten dat SZR biedt, een passend aanbod kunnen doen. Zij kunnen u snel van de juiste informatie, advies en ondersteuning voorzien en zonodig ondersteunen bij de aanvraag van een indicatie.

Samen met u zoeken zij naar de beste oplossing. Zij geven advies op maat en brengen daarvoor, mocht dat nodig zijn, ook graag een bezoek bij u thuis.

Het is voor mij belangrijk dat cliënten de juiste zorg op de juiste plaats ontvangen en dat cliënten tevreden terugkijken op de tijd dat ze zorg hebben ontvangen van SZR.

Saskia Beck Manager Zorg Adviespunt